Kitap Bölümü İşletme 2019

Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Kurumsal Vatandaşlık Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının Değerlendirilmesi

 • Kodu: 1855
 • Eserin Orijinal İsmi: Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Kurumsal Vatandaşlık Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının Değerlendirilmesi
 • Türü: Kitap Bölümü
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Kurumsa Vatandaşlık; Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Lojistik İşletmeleri
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Kitap Ismi: II. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim; Ekonomi ve Siyaset Kongresi
 • Sayfa Sayısı: 13
 • Sayfa Aralığı: 114-126
 • Keywords: Corporate Citizenship; Corporate Social Responsibility; Logistics Companıes
 • Anahtar Kelimeler: Kurumsa Vatandaşlık; Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Lojistik İşletmeleri
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: ResearchGate
 • İnternet Kaynakları: https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=SWl_aHQBu-adCBSEz-JP