Hangi Eseri Aramıştınız?

SİVİL TOPLUM BİBLİYOGRAFYASINA

HOŞGELDİNİZ!

 • Kitap 1309
 • Makale 3694
 • Tez 3173
 • Rapor 193

İLKE Vakfı altında faaliyet gösteren Sivil Toplum Akademisi (STA) ile nitelikli bir sivil toplum için düşünce ve modeller üretilmektedir. Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi ile bu alanda bir ilk gerçekleştirilerek sivil toplum alanında yapılmış çalışmalar bir platform altında araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Bu şekilde sivil toplum alanında üretilmiş olan bilgi birikimini tek bir platform altında toplayarak, sivil toplum alanında çalışan araştırmacılar ve faaliyet gösteren kurumlara bir veri tabanı oluşturmak hedeflenmiştir.

Bibliyografya; kitap, makale, tez gibi yayınların sistematik ya da alfabetik bir şekilde düzenleyerek, yayınlara ilişkin yazar, başlık, yayın ayrıntıları gibi bilgilere erişimi sağlamaktadır. Sivil Toplum Bibliyografyası ile sivil toplum alanında yapılmış son 40 yılda Türkçe yapılmış olan kitap, makale, tez ve rapor vb. eserler derlenerek 10 bine yakın veri, veri tabanında paylaşıma hazır hale getirilmiştir.

HAKKINDA
Tüm Koleksiyona Erişim

Son Eklenen Eserler

Tümü
Kitap
Makale
Tez
Rapor
Kitap Bölümü
Diğer
 • Kitap

  Doğal Yaşam ve Başkaldırı/Sivil İtaatsizlik Makalesi ve Walden Gölü

  Yazar: Henry David Thoreau Yayın Yılı: 2020
 • Kitap

  Kurumsal Yönetim El Kitabı STK' lar İçin 360° Yönetim İlkeleri

  Yazar: H. Merve Bircan; Ömer Faruk Aydemir; Esra Saltık Yaman; İbrahim Taşdemir; Ali Ramazan Tak; Mehmet Lütfi Arslan; M. Sıddık Acarlardavut Pehlivanlı; Mücahit Soykan; Yılmaz Yaman Yayın Yılı: 2020
 • Makale

  Gönüllü Sesliliği Üzerine Nicel Bir Araştırma

  Yazar: Beyza Erkoç; Sayra Lotfi; Mehmet Zafer Danış Yayın Yılı: 2020
 • Makale

  Özel ve Gönüllü Kuruluşlar Bağlamında “Halkla İlişkiler” Meslek Algısı: İş İlanları Üzerine Bir İnceleme

  Yazar: İhsan Türkal; Raci Taşcıoğlu Yayın Yılı: 2020
 • Tez

  Lobi Faaliyetlerinin Uluslararası Siyaset Alanındaki Politik Etkileri: ABD–Türkiye Karşılaştırması

  Yazar: Esra Karaaslan Yayın Yılı: 2020
 • Tez

  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka İmajı Üzerindeki Rolü: GSM Operatörleri Üzerine Bir Araştırma

  Yazar: Özer Silsüpür Yayın Yılı: 2020
 • Rapor

  Türkiye’nin Gençleri Spor Alışkanlıkları

  Yazar: Yayın Yılı: 2020
 • Rapor

  Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Covid 19 Pandemisinin Gençler Nezdinde Psiko-Sosyal ve Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu

  Yazar: Yayın Yılı: 2020
 • Kitap Bölümü

  Dünyada ve Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişimi

  Yazar: Aydın Uğur; O. Köker  Yayın Yılı: 2019
 • Kitap Bölümü

  Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Kurumsal Vatandaşlık Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışlarının Değerlendirilmesi

  Yazar: Nur Banu Ateş; Aslı Özen Atabey; Mustafa Hakan Şimşek Yayın Yılı: 2019
 • Diğer

  Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Kuruluş Süreci ve Türkiye'deki Sivil Toplum Anlayışına Etkisi

  Yazar: Hatice Selcen Dumlu; Gülşah Duygu Yaldır; Mert Özkan; Can Aktaş; Zülal Bingöl Yayın Yılı: 2015
 • Diğer

  Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

  Yazar: Bora Ballıoğlu Yayın Yılı: 2012
Bülten

Gelişmelerden haberdar olmak için mail bültenimize kaydol!