Makale Sosyal Hizmetler 2020

Gönüllü Sesliliği Üzerine Nicel Bir Araştırma

 • Kodu: 3077
 • Eserin Orijinal İsmi: Gönüllü Sesliliği Üzerine Nicel Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: Sosyal Hizmetler
 • Konu(lar): İş Gören Sesliliği; Sivil Toplum Kuruluşları; Gönüllülük; Gönüllü Sesliliği
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Dergi İsmi: Akademik Hassasiyetler
 • Cilt No: 7
 • Sayı No: 14
 • Sayfa Sayısı: 17
 • Sayfa Aralığı: 361-377
 • Keywords: Volunteering; Volunteer Voices; Employee Voices; Non-Governmental Organization
 • Anahtar Kelimeler: Gönüllülük; Gönüllü Sesliliği; İş Gören Sesliliği; Sivil Toplum Kuruluşu
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: DergiPark
 • İnternet Kaynakları: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1315855