Diğer İşletme 2012

Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

 • Kodu: 349
 • Eserin Orijinal İsmi: Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı
 • Türü: Diğer
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Sosyal Sorumluluk; İş Ahlakı
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2012
 • Keywords: Social Responsibility; Business Ethics
 • Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk; İş Ahlakı
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Google Akademik
 • İnternet Kaynakları: https://www.academia.edu/5773415/Sosyal_Sorumluluk_ve_%C4%B0%C5%9F_Ahlak%C4%B1