Rapor Spor 2020

Türkiye’nin Gençleri Spor Alışkanlıkları

 • Kodu: 5657
 • Eserin Orijinal İsmi: Türkiye’nin Gençleri Spor Alışkanlıkları
 • Türü: Rapor
 • Alan: Spor
 • Konu(lar): Spor Alışkanlıkları; Türkiye’nin Gençleri Spor Alışkanlıkları
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Yayınevi: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)
 • Sayfa Sayısı: 36
 • Keywords: Sport Habits; Young; Sport
 • Anahtar Kelimeler: Spor Alışkanlıkları; Genç; Spor
 • Açıklama: tgsp nin ARAŞTIRMA RAPORU
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)
 • İnternet Kaynakları: https://tgsp.org.tr/tr/frontend/storage/documents/7x12eX0Koan3VZvFeOtaGA5cHklIz0vGB0O9Suo9.pdf