Rapor Sağlık 2020

Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Covid 19 Pandemisinin Gençler Nezdinde Psiko-Sosyal ve Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu

 • Kodu: 5659
 • Eserin Orijinal İsmi: Türkiye’nin Gençleri Covid 19 Covid 19 Pandemisinin Gençler Nezdinde Psiko-Sosyal ve Ekonomik Etkileri Araştırması Raporu
 • Türü: Rapor
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Türkiye’nin Gençleri Covid 19; Covid 19 Pandemisi; Psiko-Sosyal Etkileri; Ekonomik Etkileri
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Yayınevi: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)
 • Sayfa Sayısı: 50
 • Keywords: Covid 19; Covid 19 Pandemic; Psycho-Social Effects; Economic Effects
 • Anahtar Kelimeler: Covid 19; Covid 19 Pandemisi; Psiko-Sosyal Etkileri; Ekonomik Etkileri
 • Açıklama: tgsp nin ARAŞTIRMA RAPORU
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP)
 • İnternet Kaynakları: https://tgsp.org.tr/tr/frontend/storage/documents/x19kXW4zwgqdmeBWcoHsxogwpgHq1tS4xlmGhykg.pdf