Tez Halkla İlişkiler 2020

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka İmajı Üzerindeki Rolü: GSM Operatörleri Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 8198
 • Eserin Orijinal İsmi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka İmajı Üzerindeki Rolü: GSM Operatörleri Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Tez
 • Alan: Halkla İlişkiler
 • Konu(lar): Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Marka; Marka İmajı; Gsm Operatör Markaları; Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka İmajına Yönelik Ölçme Araçları.
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Selçuk Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Konya
 • Sayfa Sayısı: 390
 • Keywords: Corporate Social Responsibility; Brand; Brand Image; Gsm Operator Brands; Corporate Social Responsibility and Measurement Tools For Brand Image
 • Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Marka; Marka İmajı; Gsm Operatör Markaları; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Marka İmajına Yönelik Ölçme Araçları.
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)